DDD
RO EN
Obiectivul 1: Fără Sărăcie
Obiectivul 2: Foamete „Zero”
Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare
Obiectivul 4: Educaţie de calitate
Obiectivul 5: Egalitate de gen
Obiectivul 6: Apă curată şi sanitaţie
Obiectivul 7: Energie curată şi la preţuri accesibile
Obiectivul 8: Muncă decentă şi creştere economică
Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură
Obiectivul 10: Inegalităţi reduse
Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile
Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile
Obiectivul 13: Acţiune climatică
Obiectivul 14: Viaţa acvatică
Obiectivul 15: Viaţa terestră
Obiectivul 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente
Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Obiectivul 15: Viaţa terestră

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate

Acest scop țintește o temă vastă şi ne reaminteşte că şi noi, oamenii, facem parte din biosfera acestei planete. Pentru prima oară în istoria omenirii, am ajuns la un stadiu când oriunde ne ducem pe Pământ, ne putem da seama de impactul antropic. Oamenii de știință au propus să definim această nouă epocă geologică ca „Epoca Antropocenă”, sau Era Omenirii. Societatea umană are o „urmă” imensă pe Pământ, acest impact impune şi o responsabilitate sporită, un management conştientizat şi activităţi corelate în domeniul protecţiei mediului. Facem parte din biosferă şi trebuie să ne îndeplinim rolul în condiţiile actuale din perspectiva dezvoltării durabile.

Țintele:

15.1 Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale

15.2 Până în 2020, promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrișării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel global

15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații și depunerea de eforturi pentru a atinge o lume neutra din punct de vedere al degradării solului

15.4 Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă

15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și preveni extincția speciilor amenințate

15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum este convenit la nivel internațional

15.7 Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de floră și faună protejate și abordarea cererii și ofertei de produse ilegale de specii sălbatice

15.8 Până în 2020, introducerea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce semnificativ impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și pentru a controla și eradica speciile prioritare

15.9 Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile de reducere a sărăciei

Folosim cookies pentru a vă furniza o experiență de navigare cât mai plăcută și a personaliza serviciile web pe care vi le oferim.

Confirmând "Da, accept", vă exprimați consimțământul privind condițiile de utilizare. În orice moment al navigării, vă puteți configura preferințele, accesând "Setări cookies".

Setări cookies