DDD
RO EN
Obiectivul 1: Fără Sărăcie
Obiectivul 2: Foamete „Zero”
Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare
Obiectivul 4: Educaţie de calitate
Obiectivul 5: Egalitate de gen
Obiectivul 6: Apă curată şi sanitaţie
Obiectivul 7: Energie curată şi la preţuri accesibile
Obiectivul 8: Muncă decentă şi creştere economică
Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură
Obiectivul 10: Inegalităţi reduse
Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile
Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile
Obiectivul 13: Acţiune climatică
Obiectivul 14: Viaţa acvatică
Obiectivul 15: Viaţa terestră
Obiectivul 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente
Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură

Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei

Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În această eră pot fi competitive doar acele ţări care încurajează inovaţia pe lângă o infrastructură rezilientă şi o industrie durabilă. Aceste trei aspecte sunt, bineînţeles, interconectate între ele. Infrastructura modernă este vitală pentru creşterea economică, adică o infrastructură durabilă constituie baza unei industrii sustenabile. Mai mult, inovaţia este esenţială pentru o industrie eficientă şi durabilă. Aşadar, inovaţia este indispensabilă din perspectiva competitivităţii în secolul al XXI-lea.

Țintele:

9.1 Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți

9.2 Promovarea industrializării incluzive și durabile și, până în 2030, sporirea semnificativă a ratei de ocupare și a Produsului Intern Brut în industrie, în conformitate cu circumstanțele naționale, și dublarea acestei cote în țările cel mai puțin dezvoltate

9.3 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură, în special din țările în curs de dezvoltare, la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe

9.4 Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora.

9.5 Intarirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale în toate țările, în special țările în curs de dezvoltare, până în 2030; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare la 1 milion de locuitori și a cheltuielilor publice și private de cercetare și dezvoltare

Folosim cookies pentru a vă furniza o experiență de navigare cât mai plăcută și a personaliza serviciile web pe care vi le oferim.

Confirmând "Da, accept", vă exprimați consimțământul privind condițiile de utilizare. În orice moment al navigării, vă puteți configura preferințele, accesând "Setări cookies".

Setări cookies