Obiectivul 5: Egalitate de gen

Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor

Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru societăţile dezvoltate. Populaţia globală include peste 50% femei, totuşi, există numeroase inegalităţi între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, de exemplu salarii mai mici, violenţă domestică, probleme de emancipare. Genul cu care se naşte cineva nu influenţează demnitatea şi calitatea vieţii în societăţile dezvoltate.Țintele:

5.1. Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor de pretutindeni

5.2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.

5.3. Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile cu copii, timpurii și forțate, cât și mutilarea genitală a femeilor

5.4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii neremunerate și a muncii casnice prin furnizarea de servicii publice, infrastructură și politici de protecție socială și promovarea responsabilității partajate în gospodărie și familie, după caz la nivel național

5.5. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea de posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică

5.6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a drepturilor reproductive, în conformitate cu prevederile Programului de acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și ale Platformei de acțiune de la Beijing și a documentelor finale ale conferințelor de revizuire ale acestora

Sari la conținut