CONCURS – EDUCAȚIA PENTRU TOȚI. Gala Dezvoltării Durabile 2021

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) din cadrul Secretariatului General al Guvernului caută campioni la dezvoltare durabilă în domeniul EDUCAȚIEI. 

DDD a lansat o competiție națională adresată organizațiilor care au derulat, în ultimii 3 ani (respectiv în perioada 15 septembrie 2018 – 15 septembrie 2021) proiect în sfera educației. Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să permită beneficiarilor săi să înțeleagă contribuția conceptului de „dezvoltare durabilă” la domeniile esențiale ale vieții comunității și să încurajeze replicarea inițiativelor valoroase. 

Competiția face parte dintr-un amplu program de conștientizare și informare privind cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă înscrise în Agenda 2030. Acest program se întinde pe durata a 7 ani și va premia în fiecare an campionii câte unui domeniu dintre următoarele: 1. Educație; 2. Echitate; 3. Sănătate; 4. Apă; 5. Schimbări climatice; 6. Consum și producție responsabile; 7. Digitalizare.

În 2021, primul an de competiții în acest program, DDD va premia „campionii dezvoltării durabile în EDUCAȚIE”, pentru a atrage atenția asupra acestui domeniu care a fost pus la grea încercare în timpul pandemiei Covid-19 din 2020 – 2021, și a cărui evoluție poate să influențeze dramatic, negativ, pe termen mediu și lung, întreaga societate românească.

 

ELIGIBILITATE

Organizațiile eligibile pentru competiție sunt 

 1. ONG: ONG-uri sau grupuri de inițiativă, 
 2. ȘCOLI: Școli, licee, grădinițe, Inspectorate școlare județene, instituții de tipul „Palatul Copiilor”, „Casa Corpului Didactic” sau similar,
 3. UNIVERSITĂȚI ȘI CERCETARE: Universități și institute de cercetare & dezvoltare,
 4. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: Instituții ale administrației publice locale și centrale (Primării, Direcțiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, alte instituții ale administrației centrale sau locale, servicii deconcentrate),
 5. SOCIETĂȚI COMERCIALE.

 

TEMA CONCURSULUI

Organizațiile eligibile sunt invitate să se înscrie cu proiecte educaționale pe care le-au derulat în perioada 15 septembrie 2018 – 15 septembrie 2021, menționând legătura acestora cu cel puțin unul dintre următoarele Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD):

 • ODD 1 (fără sărăcie)
 • ODD 4 (educație de calitate pentru toți)
 • ODD 5 (egalitate de gen)
 • ODD 10 (inegalități reduse)
 • ODD 11 (orașe și comunități durabile)
 • ODD 13 (acțiune climatică)
 • ODD 16 (pace, justiție și instituții eficiente)

Descrieri pe scurt ale acestor ODD pot fi găsite aici.

 

ÎNSCRIEREA

Înscrierea în concurs se va face prin completarea, până pe 15 septembrie 2021 (23:59), a formularului de concurs ce poate fi găsit aici  

Acesta poate fi însoțit, eventual, de materiale suplimentare care pot susține candidatura.

Nu este obligatoriu ca proiectul să fie finalizat la data de 15 sept 2021 (data limită a înscrierii în concurs), însă este preferabil ca cea mai mare parte a sa să fie realizată, pentru a exista rezultate palpabile, măsurabile, astfel încât juriul să își poată da seama de capacitățile sale de a genera impact și de cele ale organizației de a îl implementa, precum și să-l poată compara cu alte proiecte. 

Nu se condiționează înscrierea proiectului de un anumit finanțator.

 

CRITERII DE NOTARE

 1. Creativitate (max. 20 puncte). Vor fi apreciate proiecte care au avut la bază o idee creativă prin care au extins domeniul (de ex. prin soluții de educație non-formală și/sau alternativă sau de reducere a ratei de abandon școlar) și prin care au utilizat conceptele de dezvoltare durabilă în scopul potențării activităților educaționale. Pentru a obține punctaj maxim la acest criteriu, participantul va semnala care dintre cele 7 ODD-uri este valorificat în proiect și va detalia legătura cu ODD-ul (sau ODD-urile) respectiv/e.

 

 1. Continuitate (max. 10 puncte). Vor fi apreciate proiecte care dovedesc că se bazează pe experiențe anterioare, sau chiar care au avut ediții similare anterioare. Sunt apreciate suplimentar proiectele cu ediții succesive anuale (pentru a sublinia, din nou, importanța ideii de regularitate în stabilirea unor comportamente sustenabile).

 

 1. Replicabilitate (max. 30 puncte). Vor fi apreciate proiecte care pot fi replicate de alte entități, care sunt descrise suficient de explicit pentru acest lucru și mai ales care oferă resurse online ce pot fi utilizate de alți membri ai societății care vor să preia conceptul, de ex. resurse educaționale online (RED), planuri de lecții, material didactic adaptat programei, proiecte care exemplifică foarte clar elevilor aplicabilitatea practică a anumitor discipline, lecții/proiecte care abordează învățarea holistică „cu obiectiv” (ștergând astfel granițele dintre discipline, pentru o mai mare atractivitate a procesului de învățare). 

 

 1. Reziliență și durabilitate (max. 20 puncte). Vor fi apreciate organizațiile care dovedesc adaptabilitate la situații complexe sau dificile (de ex, pachete educaționale online care facilitează elevilor din localități izolate accesul la învățare, soluții pentru categorii sau comunități defavorizate, soluții găsite de unități de învățământ de a organiza procesul de învățare pe timpul pandemiei; sprijin acordat de administrația publică pentru perioada pandemiei).   

 

 1. Vizibilitate (max. 20 puncte). Vor fi apreciate proiecte care sunt vizibile pentru comunitate, având astfel capacitatea să inspire și alte proiecte

Punctaj maxim total: 100 puncte.

Aceste 5 criterii vor fi evaluate pe baza informațiilor furnizate în formularul de înscriere și a materialelor suplimentare furnizate de aplicant împreună cu formularul.

 

PREMII

Cele 5 entități câștigătoare (câte una pentru fiecare categorie de concurs) vor fi considerate “campioni în educație” și vor beneficia de promovarea oferită de participarea la un program realizat în parteneriat cu TVR.

În luna noiembrie va avea loc o Gală a Dezvoltării Durabile, realizată în parteneriat cu TVR, în timpul căreia vor fi prezentați campionii. Acești vor beneficia și de profile de organizație, care vor fi promovate prin parteneriatul cu TVR. 

Concursul pune în valoare entitatea, pentru că „dezvoltarea durabilă” este un parcurs de durată, un mod de viață care trebuie să devină cât mai răspândit. Competiția premiază în primul rând o entitate, nu un proiect.

 

CALENDAR

 • 15 septembrie 2021 (23:59): termen limită pentru înscrierea candidaturii. Înscrierea se realizează online.
 • 15 – 30 sept 2021: jurizare 
 • noiembrie 2021: anunțarea câștigătorului în cadrul Galei Dezvoltării Durabile 

 

CONTEXT

  • Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă coordonează implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030). 
  • DDD este angrenat și în multiple activități de promovare și conștientizare a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, pentru a crește nivelul de cunoaștere, acceptare și implicare al populației 
  • O bună parte dintre acțiunile de implementare a SNDDR 2030 pot fi duse la îndeplinire DOAR cu concursul larg al populației, care poate fi încurajată să participe prin informare / comunicare publică.
  • Comunicarea celor 17 ODD este de multe ori excesiv de tehnică, datorită complexității informației și multitudinii de conexiuni interdisciplinare. De aceea, DDD a inițiat în 2020 o serie de evenimente (concepute a fi derulate pe parcursul a 7 ani) pentru promovarea dezvoltării durabile și celebrarea campionilor acesteia. În acest sens, a grupat cele 17 ODD în șapte domenii, după cum urmează: 1. Echitate; 2. Educație; 3. Sănătate; 4. Apă; 5. Schimbări climatice; 6. Consum și producție; 7. Digitalizare.
  • Domeniul EDUCAȚIE are legături cu aproape toate cele 17 ODD, întrucât o societate sustenabilă se face doar educându-i pe cei care o vor proiecta și o vor construi. Cu toate acestea, legăturile sunt mai directe cu următoarele 7 ODD
 • ODD 1 (fără sărăcie) [LINK]
 • ODD 4 (educație de calitate pentru toți) ) [LINK]
 • ODD 5 (egalitate de gen) ) [LINK]
 • ODD 10 (reducerea inegalităților) ) [LINK]
 • ODD 11 (orașe și comunități durabile) ) [LINK]
 • ODD 13 (acțiune climatică) ) [LINK]
 • ODD 16 (pace, justiție, instituții) ) [LINK]

 

DETALII ADMINISTRATIVE 

Doar proiectele câștigătoare vor fi contactate. 

Pentru participarea câștigătorilor la Gala din luna noiembrie, organizatorii vor asigura eventualele cheltuieli de deplasare la București ale unui reprezentant al organizației câștigătoare, în cazul în care organizația are sediul într-o altă localitate din România.  

 

INFORMAȚII UTILE

 

Regulament

 

Regulament Gala Dezvoltării Durabile 2021
Sari la conținut