DDD
RO EN

PRODUCȚIE ȘI CONSUM RESPONSABILE - Gala Dezvoltării Durabile 2023

Miercuri, 2 august 2023

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) din cadrul Guvernului României caută campionii dezvoltării durabile în domeniul „producție și consum responsabile”. 

În 2023, DDD a lansat cea de a treia competiție națională adresată organizațiilor care au derulat, în ultimii 3 ani (respectiv în perioada 1 septembrie 2020 – 1 septembrie 2023) proiecte care abordează elementele de sustenabilitate.  

Domeniul ales pentru 2023, PRODUCȚIE ȘI CONSUM RESPONSABILE, este mai larg decât Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 12 (ODD12 - care acoperă tema „asigurarea unor modele de consum și producție durabile”); în domeniul „producție și consum responsabile” sunt luate în considerare teme care se regăsesc în următoarele ODD: 

 • ODD 7 (energie curată și la prețuri accesibile)
 • ODD 8 (muncă decentă și creștere economică)
 • ODD 9 (industrie, inovație, infrastructură)
 • ODD 11 (orașe și comunități durabile)
 • ODD 12 (consum și producție responsabile)
 • ODD 17 (parteneriate pentru realizarea obiectivelor)

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să permită beneficiarilor săi să înțeleagă contribuția conceptului de „dezvoltare durabilă” la domeniile esențiale ale vieții comunității și să încurajeze replicarea inițiativelor valoroase. 

Competiția face parte dintr-un amplu program de conștientizare și informare privind cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă înscrise în Agenda 2030. Acest program a început în 2021 și se întinde pe durata a 7 ani, urmând a premia în fiecare an campionii câte unui domeniu dintre următoarele: 1. Educație; 2. Echitate; 3. Sănătate; 4. Apă; 5. Schimbări climatice; 6. Consum și producție; 7. Digitalizare

Domeniul „producție și consum responsabile” investighează deopotrivă modalitățile de a produce fără a crește impactul negativ asupra mediului și societății, respectarea principiilor de muncă decentă, precum și comportamentele de consum responsabil. Cu alte cuvinte, în privința producției, de interes este procesul („cum”), iar în privința consumului, consumatorul („cine”). Acest concurs lansează deci întrebarea Cum producem și cine consumă?

Domeniul „producție și consum responsabile” investighează deopotrivă modalitățile de a produce fără a crește impactul negativ asupra mediului și societății, respectarea principiilor de muncă decentă, precum și comportamentele de consum responsabil. Cu alte cuvinte, în privința producției, de interes este procesul („cum”), iar în privința consumului, consumatorul („cine”). Acest concurs lansează deci întrebarea Cum producem și cine consumă?

 

ELIGIBILITATE

Organizațiile eligibile pentru competiție sunt:

 1. ONG: ONG-uri sau grupuri de inițiativă,
 2. ȘCOLI: Școli, licee, grădinițe, Inspectorate școlare județene, instituții de tipul „Palatul Copiilor”, „Casa Corpului Didactic” sau similar,
 3. UNIVERSITĂȚI ȘI CERCETARE: Universități și institute de cercetare & dezvoltare,
 4. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: Instituții ale administrației publice locale și centrale (Primării, instituții ale administrației centrale sau locale, servicii deconcentrate),
 5. SOCIETĂȚI COMERCIALE.

 

TEMA CONCURSULUI

Proiecte care conțin soluții la provocările pe care societatea contemporană le are de rezolvat în privința modului de producție și a obiceiurilor de consum – principalele acțiuni prin care activitatea umană influențează negativ mediul și relațiile echitabile dintre oameni, cu efecte majore asupra viitorului omenirii. De asemenea, vor fi apreciate proiectele care urmăresc pregătirea de specialiști care să poată gestiona aceste provocări.

Organizațiile eligibile sunt invitate să se înscrie cu proiecte derulate în perioada 1 septembrie 2020 – 1 septembrie 2023 (finalizate până la data de 1 septembrie 2023), proiecte care evidențiază legătura dintre domeniul „consum și producție” și dezvoltare durabilă prin cel puțin unul dintre următoarele Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD):

 • ODD 7 (energie)
 • ODD 8 (muncă decentă și creștere economică)
 • ODD 9 (industrie, inovație, infrastructură)
 • ODD 11 (orașe și comunități durabile)
 • ODD 12 (consum și producție)
 • ODD 17 (parteneriate internaționale)

Descrieri pe scurt ale acestor ODD pot fi găsite aici.

Proiectele vor acoperi următoarele teme / tipuri de abordări (o listă mai cuprinzătoare este prezentată în anexa aflată la finalul acestui document):

 • Soluții pentru abordarea sustenabilă a industriilor/activităților poluante (energie, petrochimie / chimie, agricultură, transport, turism, industria modei, construcții / producție materiale de construcții, plastic de unică folosință, ambalaje, metale rare, managementul deșeurilor etc);
 • Soluții de economie circulară și de economie participativă/sharing economy (de tip uber, airbnb, etc) și încurajare pentru scheme de consum sustenabil;
 • Locuri de muncă decente și echitabile; ocupații și locuri de muncă pentru tineri;
 • Cercetare pentru materiale / procese de producție / ambalaje cu impact redus / scheme de consum sustenabile;
 • Soluții (inclusiv cercetare) pentru gestionarea materialelor greu reciclabile / nereciclabile asociate cu energia verde (baterii, panouri solare, palele eolienelor);
 • Încurajare pentru adaptare la principiile dezvoltării durabile (de ex: i) învățare de-a lungul vieții pentru sustenabilitate (life-long learning); ii) includere de elemente de sustenabilitate în pregătirea specialiștilor industriali / de marketing / resurse umane; iii) pregătire de specialiști în sustenabilitate; iv) includerea în structurile organizațiilor a unor ocupații dedicate sustenabilității etc.);
 • Oportunități educaționale pentru instrumente tehnologice avansate, pentru meserii și ocupații noi;
 • Producție de energie sigură, nepoluantă, sustenabilă; acces echitabil la energie la prețuri accesibile și promovarea economiei la energie;
 • Sprijin pentru IMM-uri și diversificarea economiei; soluții de „smart city”;
 • Producție agricolă responsabilă, cu favorizarea lanțurilor scurte și a consumului de produse locale sau transportate pe distanțe reduse;
 • Încurajează comportamente de consum responsabile (turism sustenabil, economie la energie, favorizarea resurselor regenerabile, evitarea risipei alimentare, colectare selectivă, reducerea utilizării plasticului de unică folosință, reducerea ambalajelor și a cumpărăturilor inutile, utilizarea transportului public, reducerea propriei amprente de carbon în transport etc.)
 • Informare, promovare și îndrumare privind dezvoltarea durabilă;
 • Educație pentru sustenabilitate.

 

ÎNSCRIEREA

Înscrierea în concurs se va face prin completarea, până pe 18 septembrie 2023 (18:00), a formularului de concurs ce poate fi găsit aici.

Acesta poate fi însoțit, eventual, de materiale suplimentare care pot susține candidatura. Proiectul trebuie să fie încheiat și să aibă rezultate palpabile, măsurabile. Nu se condiționează înscrierea proiectului de un anumit finanțator.

 

CRITERII DE NOTARE 

1.       Proiecte colaborative (max. 25 puncte), vor fi apreciate organizațiile care au capacitat mai multe organizații sau segmente din societate (cetățeni, elevi, grupuri profesionale sau cu interese convergente), propunând proiecte care au fost sprijinite de comunitate.

2.       Beneficiu public (max. 25 puncte), vor fi apreciate proiecte de care poate beneficia o parte cât mai mare din comunitate. Pentru a obține punctaj maxim la acest criteriu, participantul va semnala care dintre cele 6 ODD-uri este valorificat în proiect și va detalia legătura cu ODD-ul (sau ODD-urile) respectiv/e.

3.       Creativitate (max. 20 puncte), vor fi apreciate proiecte care au avut la bază o idee creativă (din puncte de vedere tehnic, sau de management instituțional, sau de capacitare a unei rețele societale care să sprijine proiectul, sau de tehnică de conștientizare). 

4.       Replicabilitate / vizibilitate (max. 20 puncte), vor fi apreciate proiecte care pot fi replicate de alte entități, care sunt descrise suficient de explicit pentru acest lucru, care au fost comunicate eficient pentru a fi vizibile și ale căror mecanisme de management, monitorizare și corecție sunt adaptate pentru preluare / replicare rapidă. 

5.       Continuitate (max. 10 puncte), vor fi apreciate proiecte care dovedesc că se bazează pe experiențe anterioare, sau chiar care au avut ediții similare anterioare. Sunt apreciate suplimentar proiectele cu ediții succesive anuale (pentru a sublinia, din nou, importanța ideii de regularitate în stabilirea unor comportamente sustenabile).

Punctaj maxim total: 100 puncte.

Aceste 5 criterii vor fi evaluate pe baza informațiilor furnizate în formularul de înscriere [LINK] și a materialelor suplimentare furnizate de aplicant împreună cu formularul.

 

PREMII

Cele 5 entități câștigătoare (câte una pentru fiecare categorie de concurs) vor fi considerate “campioni ai dezvoltării durabile în domeniul producție și consum responsabile” și vor beneficia de promovarea oferită de participarea la un program realizat în parteneriat cu TVR.

În perioada noiembrie-decembrie va avea loc o Gală a Dezvoltării Durabile, realizată în parteneriat cu TVR, în timpul căreia vor fi prezentați campionii. Acești vor beneficia și de profile de organizație, care vor fi promovate prin parteneriatul cu TVR. 

Concursul pune în valoare entitatea, pentru că „dezvoltarea durabilă” este un parcurs de durată, un mod de viață care trebuie să devină cât mai răspândit. Competiția premiază în primul rând o entitate, nu un proiect.

 

CALENDAR

18 septembrie 2023 (18:00): termen limită pentru înscrierea candidaturii. Înscrierea se realizează online, la următorul link: [LINK]

19 – 29 sept 2023: jurizare;

Decembrie 2023: anunțarea câștigătorului în cadrul Galei Dezvoltării Durabile.

 

CONTEXT

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă coordonează implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030). 

DDD este angrenat și în multiple activități de promovare și conștientizare a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, pentru a crește nivelul de cunoaștere, acceptare și implicare al populației 

O bună parte dintre acțiunile de implementare a SNDDR 2030 pot fi duse la îndeplinire DOAR cu concursul larg al populației, care poate fi încurajată să participe prin informare / comunicare publică.

Comunicarea celor 17 ODD este de multe ori excesiv de tehnică, datorită complexității informației și multitudinii de conexiuni interdisciplinare. De aceea, DDD a inițiat în 2020 o serie de evenimente (concepute a fi derulate pe parcursul a 7 ani) pentru promovarea dezvoltării durabile și celebrarea campionilor acesteia. În acest sens, a grupat cele 17 ODD în șapte domenii, după cum urmează: 1. Echitate; 2. Educație; 3. Sănătate; 4. Apă; 5. Schimbări climatice; 6. Consum și producție; 7. Digitalizare.

În anii 2021 și 2022 au avut loc primele ediții ale competiției naționale, în cadrul cărora au fost selecționați campionii domeniilor EDUCAȚIE și APĂ. 

Campionii educației premiați în 2021 pot fi găsiți aici!.

În 2022, au fost premiați campionii domeniului APĂ.  câștigătorii AICI:

 

DETALII ADMINISTRATIVE 

Doar proiectele câștigătoare vor fi contactate. 

Pentru participarea câștigătorilor la Gala din luna decembrie, organizatorii vor asigura eventualele cheltuieli de deplasare la București ale unui reprezentant al organizației câștigătoare, în cazul în care organizația are sediul într-o altă localitate din România.  

 

INFORMAȚII UTILE
Informații despre ODD: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/

 

REGULAMENT DE CONCURS


1.      Denumirea Concursului este: „PRODUCȚIE ȘI CONSUM RESPONSABILE” (denumit în continuare şi „Concursul”).

2.      Organizatorul Concursului este Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

3.      La Concurs pot să participe entități din următoarele categorii:

3.1.   ONG: ONG-uri sau grupuri de inițiativă;

3.2.   ȘCOLI: Școli, licee, grădinițe, Inspectorate școlare județene, instituții de tipul „Palatul Copiilor”, „Casa Corpului Didactic” sau similar;

3.3.   UNIVERSITĂȚI ȘI CERCETARE: Universități, institute de cercetare & dezvoltare, similar;

3.4.   ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: Instituții ale administrației publice locale și centrale (Primării, Direcții Judeţene pentru Sport şi Tineret, alte instituții ale administrației centrale sau locale, servicii deconcentrate);

3.5.   SOCIETĂȚI COMERCIALE.

4.      Înscriererea şi participarea la concurs sunt gratuite.

5.      Participarea constă în completarea cu date complete și corecte, până la data de 18 sept 2023, ora 18:00,  a formularului de înscriere aflat la link LINK.

6.      Secțiunile concursului – vor exista 5 secțiuni, care corespund celor 5 categorii de entități eligibile:

6.1.   SOCIETATE CIVILĂ: ONG-uri sau grupuri de inițiativă, 

6.2.   ȘCOLI: Școli și licee, Inspectorate școlare, instituții de tipul „Palatul Copiilor” și „Casa Corpului Didactic”

6.3.   CERCETARE: Universități și institute de cercetare & dezvoltare,

6.4.   ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: Instituții ale administrației publice locale și centrale (Primării, instituții ale administrației centrale și ale serviciilor deconcentrate),

6.5.   SOCIETĂȚI COMERCIALE: Societăți comerciale.

7.      Oricare dintre participanți poate participa la una singură dintre secțiuni.

8.      Oricare dintre participanți poate participa cu max. 3 proiecte, ceea ce reprezintă trei participări diferite.

9.      Orice participant se pot înscrie cu un proiect fie în calitate de coordonator principal al acestuia, fie ca partener într-un proiect care a fost derulat de o altă entitate.

10.  Juriul va fi format din experți ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și experți în domeniul „producție și consum responsabile”, în comunicare sau dezvoltare durabilă, sau inițiatori ai unor proiecte care dovedesc viziune în domeniul educației sau al dezvoltării durabile. 

11.  Criteriile de jurizare vor fi:

11.1.                    Proiecte colaborative (max. 25 puncte), vor fi apreciate organizațiile care au capacitat mai multe organizații sau segmente din societate (cetățeni, elevi, grupuri profesionale sau cu interese convergente), propunând proiecte care au fost sprijinite de comunitate.

11.2.                    Beneficiu public (max. 25 puncte), vor fi apreciate proiecte de care poate beneficia o parte cât mai mare din comunitate. Pentru a obține punctaj maxim la acest criteriu, participantul va semnala care dintre cele 6 ODD-uri este valorificat în proiect și va detalia legătura cu ODD-ul (sau ODD-urile) respectiv/e.

11.3.                    Creativitate (max. 20 puncte), vor fi apreciate proiecte care au avut la bază o idee creativă (din puncte de vedere tehnic, sau de management instituțional, sau de capacitare a unei rețele societale care să sprijine proiectul, sau de tehnică de conștientizare). 

11.4.                    Replicabilitate / vizibilitate (max. 20 puncte), vor fi apreciate proiecte care pot fi replicate de alte entități, care sunt descrise suficient de explicit pentru acest lucru, care au fost comunicate eficient pentru a fi vizibile și ale căror mecanisme de management, monitorizare și corecție sunt adaptate pentru preluare / replicare rapidă. 

11.5.                    Continuitate (max. 10 puncte), vor fi apreciate proiecte care dovedesc că se bazează pe experiențe anterioare, sau chiar care au avut ediții similare anterioare. Sunt apreciate suplimentar proiectele cu ediții succesive anuale (pentru a sublinia, din nou, importanța ideii de regularitate în stabilirea unor comportamente sustenabile).

12.  Punctajul maxim obținut va fi de 100 de puncte

13.  Va fi acordat câte un singur premiu pentru fiecare secțiune de concurs.

14.  Premiul va consta în realizarea unui profil video de câteva minute al participantului declarat câștigător, care va fi realizat după jurizare. Acest portret video va fi difuzat în cadrul Galei Dezvoltării Durabile, ce va avea loc în parteneriat cu TVR în cursul lunii decembrie 2023.

15.  Câștigătorii vor fi invitați să participe la Gala Dezvoltării Durabile ce va avea loc la București, în parteneriat cu TVR în cursul lunii decembrie 2023.

16.  În cazul în care câștigătorul are sediul într-o altă localitate din România decât București, organizatorii vor asigura eventualele cheltuieli de deplasare la Gala Dezvoltării Durabile ale unui reprezentant acestuia (cheltuieli de drum și cazare pentru o noapte în București).

17.  Organizatorul va putea face publice pe orice canale de comunicare numele şi prenumele Câştigătorilor, profilele video realizate ca premii şi informațiile din formularul de înscriere privind proiectele înscrise în concurs.  

18.  Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord că va respecta deciziile Juriului și organizatorilor în legătură cu Concursul şi, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, renunţă la orice drept de a contesta oricare din aceste decizii.

19.  Organizatorii nu sunt responsabili în cazul în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.

20.  Prin înscrierea la concurs, participanții confirmă cedarea către organizatori a drepturilor patrimoniale privind folosirea pe orice canale de comunicare, a informațiilor despre participant și despre proiectele înscrise, și/sau imaginii şi/sau vocii şi/sau oricărei înregistrări în articole sau postări publice pentru a promova Concursul şi/sau activităţile Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea organizatorilor.

21.  Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant este de acord ca datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, transmise Organizatorilor cu ocazia participării la Concurs să: (i) fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) fie prelucrate în orice mod de organizatori în legătură cu Concursul, în vederea organizării şi derulării acestuia; (iii) fie prelucrate în orice mod de Organizator în vederea promovării Concursului şi/sau a activităţilor Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

22.  Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.

23.  Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe orice canale de comunicare considerate necesare de organizatori.

24.  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul, fără să solicite acordul Participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia.

25.  Prin înscrierea la această competiție, participanții sunt de acord să respecte prevederile prezentului Regulament.

 

Anexă: tipuri de proiecte / activități relevante pentru domeniul „producție și consum responsabile”

o    explorează soluții pentru abordarea sustenabilă a industriilor/activităților poluante (energie, petrochimie / chimie, agricultură, transport, turism, industria modei, construcții / producție materiale de construcții, plastic de unică folosință, ambalaje, metale rare, managementul deșeurilor etc);

o    explorează soluții de economie circulară și de economie participativă/sharing economy (de tip uber, airbnb, etc);

o    promovează creşterea economică susţinută, deschisă tuturor şi durabilă, 

o    încurajează scheme de consum sustenabil, 

o    abordează teme de cercetare pentru materiale / procese de producție / ambalaje cu impact redus / scheme de consum sustenabile;

o    explorează soluții (inclusiv cercetare) pentru gestionarea materialelor greu reciclabile / nereciclabile asociate cu energia verde (baterii, panouri solare, palele eolienelor);

o    examinează oferta locurilor de muncă și oportunitățile de ocupare deplină, decentă, echitabilă şi productivă a forţei de muncă, 

o    identifică și promovează acele contexte de muncă în care cetățenilor pot lucra în condiții care să le aducă împlinire profesională și satisfacție personală,

o    deschid oportunități educaționale pentru meserii și ocupații noi, inovatoare,

o    oferă alternative pentru lucrători ale căror cunoștințe și abilități pot fi puse în pericol de progresele digitalizării și inteligenței artificiale, 

o    evidențiază delimitarea creşterii economice de aspectele negative de mediu,

o    promovează munca decentă pentru toţi indiferent de gen, locaţie geografică şi descendenţă,

o    sprijină întreprinderile mici şi mijlocii și diversificarea economiei, inclusiv din punct de vedere geografic,

o    încurajează activitatea economică și educația vocațională pentru zone defavorizate,

o    examinează și pun în valoare ocupații centrate pe sustenabilitate, 

o    identifică noi oportunități de dezvoltare cu aplicabilitate în anumite zone în care nu sunt tradiționale,

o    încurajează turismul sustenabil, capabil de a oferi locuri de muncă stabile, care să respecte autenticitatea socio-culturală a comunității-gazdă, conservarea patrimoniului construit și a valorilor tradiționale – elemente esențiale pentru crearea de comunități durabile, înțelegere interculturală, incluziune, toleranță și colaborare,

o    identifică și utilizează soluții responsabile de producție agricolă, care se bazează pe lanțuri scurte, consum de produse locale sau transportate pe distanțe reduse, 

o    cercetează în domeniul ambalajelor cu impact redus pentru mediu și încurajează utilizarea de ambalaje re-utilizabile, biodegradabile și/sau reducerea ambalajelor excesive 

o    favorizează un dialog deschis și constructiv între angajatori și angajați, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, în condițiile încurajării eficacității și eficienței economice,

o    favorizează un dialog constant între stat și mediul privat, prin încurajarea de acțiuni de informare și îndrumare dezvoltate de instituțiile publice,

o    promovează ocupații și locuri de muncă potrivite pentru tineri, pentru diminuarea presiunilor demografice din anumite zone,

o    promovează îndeletniciri care încurajează consumul responsabil: reparații de obiecte, idei de refolosire de obiecte, 

o    fac cercetare în găsirea de soluții de administrare a unor servicii în sistem de „sharing economy” (inclusiv prin soluții de IT, apps)

o    evidențiază importanța accesului echitabil la energie la prețuri accesibile,

o    examinează modalitățile de producție ale energiei, cu accent pe capacitatea acestora de a fi sigure, nepoluante, și sustenabile,

o    promovează înțelegerea de către publicul larg a sistemului de stabilire a prețurilor pentru energie,

o    promovează economia la energie, în contextul volatilității prețului acesteia, a complexității sistemelor de transport și a riscurilor la care sunt supuse sursele și rețelele de transport,

o    facilitează înțelegerea avantajelor oferite de sursele de energie regenerabilă,

o    exemplifică elemente de producție și consum responsabile care pun în valoare soluțiile de „smart city”,

o    încurajează învățarea continuă pentru sustenabilitate (life-long learning);

o    includ elemente de sustenabilitate în pregătirea specialiștilor industriali / de marketing / resurse umane;

o    pregătesc specialiști în sustenabilitate; 

o    explorează includerea în structurile organizațiilor a unor ocupații dedicate sustenabilității;

o    încurajează adaptarea la principiile dezvoltării durabile;

o    încurajează comportamente de consum responsabile (turism sustenabil, economie la energie, favorizarea resurselor regenerabile, evitarea risipei alimentare, colectare selectivă, reducerea utilizării plasticului de unică folosință, reducerea ambalajelor și a cumpărăturilor inutile, utilizarea transportului public, reducerea propriei amprente de carbon în transport etc.)

o    activități de informare, promovare și îndrumare privind dezvoltarea durabilă;

o    activități de educație pentru sustenabilitate.

 

De asemenea, la sprijinirea acestui domeniu contribuie proiecte care generează activități educaționale pentru ocupații direct legate de sustenabilitate, precum și meserii noi, inovatoare, care să țină pasul cu progresele digitalizării și inteligenței artificiale. De exemplu, adoptarea soluțiilor necesare pentru eficientizarea operațiunilor, reducerea costurilor și stimularea creșterii economice. Aceste tendințe pot influența deciziile de angajare ale angajatorilor, ceea ce poate dezechilibra perspectivele de ocupare ale diferitelor categorii de angajați. 

Inteligența artificială va sprijini angajații, nu îi va înlocui. Integrarea tehnologiei în operațiunile zilnice le va oferi angajaților informații foarte valoroase și le va potența abilitățile, le va facilita procesul de luare a deciziilor, permițându-le în schimb să se dezvolte personal sau profesional, în condițiile unei productivități crescute. Avantajele unei atitudini deschise față de aceste noi ocupații se vor vedea la nivelul eficientizării operațiunilor și la reducerea costurilor. De exemplu, prin conectarea echipamentelor la internet, o companie poate monitoriza în timp real starea lor și programa mentenanță preventivă, înainte ca acestea să necesite reparații costisitoare. În plus, se pot obține informații valoroase despre clienți și despre piață, astfel încât companiile și instituțiile să își poată optimiza oferta și îmbunătăți experiența beneficiarilor, serviciilor sau produselor. 

Un mediu sănătos de consum și producție nu poate exista în condiții de dezechilibre sociale și potențiale inegalități, generate de lipsa de adecvare a forței de muncă în condițiile schimbărilor dramatice și accelerate ale lumii în care trăim – în care singura constantă este schimbarea însăși. Pentru actualizarea modului de calificare pentru meseriile prezentului, este nevoie de un efort consecvent și constant de învățare, care însă nu poate fi abordată exclusiv liniar, ci personalizată și în ton cu vremurile.

 

Procesele educaționale sunt esențiale pentru procesele de recalificare ce facilitează dobândirea de competențe necesare pentru locurile de muncă ale viitorului. O listă non-exhaustivă a abilităților ce se vor dovedi utile în viitorul apropiat este prezentată mai jos:

o    Gândire critică, capacitate de analiză, raționament și rezolvare de probleme

o    Capacitate de învățare activă, de-a lungul vieții și strategii de învățare

o    Rezolvare de probleme complexe

o    Creativitate, originalitate și inovare

o    Leadership, comunicare și influență socială

o    Proiectare, programare și folosirea tehnologiei, monitorizare și control

o    Inteligență emoțională și cunoaștere de sine

 

Folosim cookies pentru a vă furniza o experiență de navigare cât mai plăcută și a personaliza serviciile web pe care vi le oferim.

Confirmând "Da, accept", vă exprimați consimțământul privind condițiile de utilizare. În orice moment al navigării, vă puteți configura preferințele, accesând "Setări cookies".

Setări cookies